От Какво се Нуждае Всеки Един от Нас?

photo-1441205337478-70cb1521e35a

Защо ние хората правим това, което правим? Как така се оказва, че един би жертвал живота си, за нечий друг, а друг би убил за чисто удоволствие? Какво дава облика на един престъпник, като например Чарлс Менсън, или на един политик, като Нелсън Мандела? Коя е тази сила, която задейства всичките емоции, действия, качества, съдби?

Докато всеки човек е уникален сам по себе си, има и нещо, което ни свързва и това е нашата емоционална страна. Също така има шест основни нужди, които всеки изпитва и всякакво поведение е чист опит човек да се добере до тях. Значенията, с които свързва всеки от нас тези шест нужди са безброй, затова прецени сам за себе си какво означават те за теб…

 Шестте човешки нужди

  1. Сигурност: увереността, че можеш да избягваш болката и да печелиш удоволствието
  2. Несигурност/ Разнобразие: нуждата от непознатото, промяната, нов стимул
  3. Значимост: чувството, че си човек, който е нужен, спеациален, важен за околните
  4. Близост/ Любов: силно чувство на привързаност или съюз с някого или нещо
  5. Развитие: увеличаване на възможностите, способностите, знанията
  6. Съдействие: чувство за подкрепа, фокусиране върху помощта, даването и подкрепата към околните

Всеки човек подрежда тези шест нужди по свой собствен уникален начин, но първите четири в този списък са почти характеристиките, които описват личността ни, а останалите две оформят нашите духовни нужди. Проблем възниква, когато значимостта и сигурността водят първите четири нужди.

Ето я и причината: Ако сигурността е на първо място, животът трябва да си остане същия, еднообразен е – нещо, което не би трябвало да ти допада. За да запазиш живота си същия, трябва по принуда да контролираш средата си, да контролираш хората около себе си, както и самия теб. Единственият начин да постигнеш тази еднообразност в живота ти е да намалиш очакванията си или просто да бъдеш под напрежение през цялото време. Нито едно от двете е добра опция, нали?

Ако значимостта е една от най-важните, ти винаги ще се съревнуваваш с другите. Следователно, за да бъдеш винаги победител, или трябва да лъжеш себе си за истинските си качества, или да създадеш обкръжение от хора, които са по-малко способни от теб.

Всякаква дисфункция и нарушено поведение възникват въз основа на неспособността непрекъснато да се срещаш с тези шест нужди. Ако имаш възможността да ги достигнеш обаче, под значим за теб ред – това означава, че сигурността и значимостта не трябва да са на първо място – ти ще бъдеш изпълнен.

Когато разбереш същността на тези нужди и коя се опитваш да стигнеш във всеки даден момент, ще си помогнеш да създадеш нови пътища, които ще те отведат до пълноценен живот и ще сложиш край на саботажа към успеха.

Свързано: 6-те Основни Елемента за Добър Живот

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *