Защо Лидерите се Хранят Последни?

iStock_000005938264Large

“Лидерството се крепи върху това да поставяш другите на първо място.”

“Да си истински лидер – казва Саймън Синек, известен лектор и автор- не е да си отговорен, да знаеш отговорите на всичко или да си най-добре квалифицираният човек. Истински лидер си, когато създаваш “безопасен кръг”, идеология, която води до чувство на защита от  възникваща опасност в организацията у хората. Това им позволява да фокусират времето и енергията си върху опазването на организацията от външни заплахи и върху възползването от големи възможности.

Свързано: 7 Отличителни Белези на Великите Лидери

Това са пет правила за лидерството според вижданията на Саймън Синек:

1. Лидерите трябва да приемат това, че тяхната отговорност не са постиженията на компанията, а постиженията на техните хора

Това не означава да обръщаш внимание единствено на резултатите, а и на това дали хората ти  използват пълния си потенциал в работата. Получават ли достатъчно възможности, в които те да опитват, да се провалят и отново да опитват?

2. Лидери, независимо колко голяма е организацията им, са тези, които имат желание да поставят интересите на другите пред техните

За предприемачи и собственици на малък бизнес това означава да се отдадат на успеха на клиентите им и всеки ден да показват не само интерес в надскачането на собствените им финансови граници, но и в надскаченето на нечия друга.

3. Онлайн общностите изпълняват същата функция, която изпълнява и всяка друга общност

Не можеш само да изплозваш социалните мрежи, за да рекламираш твоята компания без да имаш желанието ти самият да бъдеш полезен с нещо. Вместо това използвай интернет платформите, за да предлагаш и споделяш информация, която е стойностна за други хора, независимо дали има някакво директно въздействие върху теб.

4. Когато един от работниците е в период на непродуктивност, не го уволнявай, а го наставлявай

Вземи под внимание компанията Next Jump, която има политика, която обещава на служителите работно място до времето за пенсиониране. Веднъж след като уволняването е било изключена опция, се е взимало под по-голямо внимание какви хора се наемат. Не само са били оценявани уменията и практиката, но и техният характер. Обучанието станало много по-разбираемо. Създадени били равностойни групи във всяка част на компанията, а оценките върху представянето на служителите, станали много по-открити, честни и истински. Процентът на новопостъпили и напуснали служители от 40 (средно за индустрията) паднал на 1%. Най- добрите лидери не се отказват от хората, чието представяне изостава в срванение с другите, а им се притичват на помощ.

5. Съчетавай идеализма с реализъм и отговорност

Докато всеки би искал да има дългосрочни взаимоотношения с клиентите си, които да бъдат плодоносни, икономическата реалност в бизнеса понякога изисква да бъде прието взаимоотношение с клиент, с когото ще има трудности. Ако някой те прецака по време на уреждане на договор – Познай какво!?- все някога той ще те прецака отново. Отнасяй се към взаимоотношенията така, както трябва – прави си краткосрочни планове. Когатополучиш това, което си искал, учтиво сложи край и продължи напред. Понякога ще трябва да предприемаш връзки с трудни и неразумни клиенти, но го прави като добре си го обмислил преди това.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *